Doelstelling

Het doel van dit meldpunt is het inzichtelijk maken van hoe burgers de drang en dwang ervaren omtrent coronavaccinaties.

Formulier meldpunt vaccinatiedwang

Promo Meldpunt

Over de begrippen drang, dwang en vaccinatiedwang

Volgens het rapport advies Ethische en juridische afwegingen COVID-19 vaccinatie is sprake van drang indien, de beslissingsruimte van een persoon wordt ingeperkt. Hiervan is sprake als de desbetreffende persoon zodanig wordt beïnvloed dat hij of zij feitelijk minder keuzevrijheid heeft. Drang kent verschillende vormen. Zo kan een moreel onderscheid gemaakt worden tussen:
• beïnvloeding via opties: financiële prikkels of juist ontmoediging (sancties), versoepeling of aanscherping van maatregelen;
• beïnvloeding door informatie te bewerken: verdraaien of achterhouden van informatie, verkeerd of bewust eenzijdig informeren;
• psychologische beïnvloeding: inspelen op schuldgevoelens of slijmen.

Hiervan is sprake indien een persoon geen keuze heeft om zich aan vaccinatie te onttrekken. Op grond van de Wet publieke gezondheid is het niet mogelijk om iemand onder dwang te vaccineren. Een goed voorbeeld hiervan is Frankrijk. President Emmanuel Macron heeft aangekondigd dat een vaccinatieplicht geldt voor medewerkers in de zorg. In het geval dat zij zich niet laten vaccineren, bestaat de dreiging dat zij worden ontslagen.

Wereldwijd neemt de druk toe om vaccinatie tegen Covid-19 te eisen. Variërend van een verplichte prik voor alle werknemers in Saudi-Arabië tot een coronapas voor binnenactiviteiten in New York. Maar ook in Nederland waar de coronapas wordt verplicht op toegang tot o.a. cafés, restaurants en bioscopen. De vraag die zich hier oproept is: is dit vaccinatiedwang? Volgens de Gezondheidsraad is dit geen vorm van dwang maar drang, omdat er andere opties zijn dan vaccineren. Zoals een negatief herstelbewijs of een negatieve testuitslag. De redenering daarachter is: ‘Je hoeft niet naar het café’. Deze redenering is echter betwistbaar. Om laatste genoemde reden is het inzichtelijk maken van hoe burgers de drang en dwang omtrent vaccinaties ervaren van belang.